Computer

Deze verzekering is bedoeld om de kosten te dekken voor (nieuwe) computerapparatuur (inclusief randapparatuur) bij plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen. Deze verzekering geldt niet voor elektronische agenda’s, PDA’s, foto- en filmcamera’s, beamers en lcd- of plasmaschermen.

Bijzonderheden

Voor de vaststelling van het verzekerde bedrag voor deze verzekering gaan we uit van de nieuwwaarde van de te verzekeren objecten. Per risicoadres moet u het totale verzekerde bedrag opgeven.

Dekking

De computerverzekering dekt plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging van de verzekerde zaken en diefstal.

Verzekerd zijn: pc’s, servers, mainframes, laptops en de bijbehorende randapparatuur.

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?
Schade als gevolg van:

 • Zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien
 • Aardbeving en vulkanische uitbarsting
 • Overstroming
 • Instorten van gebouwen
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Verduistering en vermissing
 • Schade die met opzet of met goedvinden van de verzekerde is veroorzaakt
 • Slijtage, roest, corrosie, oxidatie
 • Beschadiging door blootstelling aan te hoge temperaturen
 • Beschadiging of verlies van informatiedragers als gevolg van diefstal uit niet afgesloten vervoermiddelen, tenzij dit tijdens laden of lossen is gebeurd

Premie *

Categorie I:
Materiële schadeEUR20.000,00
Extra & Rec.kostenEUR20.000,00
Transport/Verblijf EUR5.000,00
PremieEUR100,00
Categorie II:
Materiële schadeEUR35.000,00
Extra & Rec.kostenEUR30.000,00
Transport/Verblijf EUR5.000,00
PremieEUR135,00
Categorie III:
Materiële schadeEUR50.000,00
Extra & rec.kostenEUR40.000,00
Transport/Verblijf EUR5.000,00
PremieEUR175,00

Eigen risico's

EUR 125,00 voor hardware
EUR 250,00 voor extra en reconstructiekosten
EUR 250,00 voor transport en verblijf

* Exclusief assurantiebelasting

Nu afsluiten

U kunt de verzekering aanvragen door het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier naar ons toe te sturen.

 
 
Aon Verzekeringen
071 – 364 3151
nvkl@aon.nl

Post:

Aon Verzekeringen
t.a.v. Michiel van Bohemen
Postbus 59
2200 AB Noordwijk