Voordelen
 • Concurrerende premies en gunstige voorwaarden
 • Speciaal ontwikkeld voor uw branche
 • Expertise van Aon
 • Eén aanspreekpunt voor alle verzekeringen
 • Niet alleen voor NVKL-leden maar ook voor haar medewerkers en hun gezin
 

Computer

Deze verzekering is bedoeld om de kosten te dekken voor (nieuwe) computerapparatuur (inclusief randapparatuur) bij plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen. Deze verzekering geldt niet voor elektronische agenda’s, PDA’s, foto- en filmcamera’s, beamers en lcd- of plasmaschermen.

Bijzonderheden

Voor de vaststelling van het verzekerde bedrag voor deze verzekering gaan we uit van de nieuwwaarde van de te verzekeren objecten. Per risicoadres moet u het totale verzekerde bedrag opgeven.

Dekking

De computerverzekering dekt plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging van de verzekerde zaken en diefstal.

Verzekerd zijn: pc’s, servers, mainframes, laptops en de bijbehorende randapparatuur.

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?
Schade als gevolg van:

 • Zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien
 • Aardbeving en vulkanische uitbarsting
 • Overstroming
 • Instorten van gebouwen
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Verduistering en vermissing
 • Schade die met opzet of met goedvinden van de verzekerde is veroorzaakt
 • Slijtage, roest, corrosie, oxidatie
 • Beschadiging door blootstelling aan te hoge temperaturen
 • Beschadiging of verlies van informatiedragers als gevolg van diefstal uit niet afgesloten vervoermiddelen, tenzij dit tijdens laden of lossen is gebeurd

Premie *

Categorie I:
Materiële schadeEUR20.000,00
Extra & Rec.kostenEUR20.000,00
Transport/Verblijf EUR5.000,00
PremieEUR100,00
Categorie II:
Materiële schadeEUR35.000,00
Extra & Rec.kostenEUR30.000,00
Transport/Verblijf EUR5.000,00
PremieEUR135,00
Categorie III:
Materiële schadeEUR50.000,00
Extra & rec.kostenEUR40.000,00
Transport/Verblijf EUR5.000,00
PremieEUR175,00

Eigen risico's

EUR 125,00 voor hardware
EUR 250,00 voor extra en reconstructiekosten
EUR 250,00 voor transport en verblijf

* Exclusief assurantiebelasting

Nu afsluiten

U kunt de verzekering aanvragen door het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier naar ons toe te sturen.

 
 
Aon Verzekeringen
088 – 810 8174
ondernemingen.team3@aon.nl

Post:

Aon Verzekeringen
t.a.v. Michiel van Bohemen
Postbus 59
2200 AB Noordwijk