Voordelen
 • Concurrerende premies en gunstige voorwaarden
 • Speciaal ontwikkeld voor uw branche
 • Expertise van Aon
 • Eén aanspreekpunt voor alle verzekeringen
 • Niet alleen voor NVKL-leden maar ook voor haar medewerkers en hun gezin
 

Huurdersbelang

De huurdersbelangverzekering is voor huurders die de door hen aangebrachte aanpassingen en/of uitbreidingen aan het gehuurde pand willen verzekeren. Deze verzekering is ook bestemd voor eigenaren/bezitters van een gebouw, waarbij de opstal is verzekerd in een vereniging van eigenaren.

Dekking

Deze verzekering biedt een zeer uitgebreide dekking.

 • Brand, ontploffing, blikseminslag en schade door vliegtuigen
 • Storm (windsnelheid van minimaal 50 kilometer per uur)
 • Olie, hagel en sneeuw
 • Water
 • Het breken van aquaria
 • Het doorbreken van de geluidsbarrière
 • Rook en roet, onvoorzien uit verwarmingsinstallaties
 • Afgevallen of uitgestroomde lading
 • Paarden, vee en huisdieren, als ze geen eigendom zijn van de verzekerde
 • Het omvallen van kranen of heistellingen
 • Het breken van de ruiten (schade aan ruiten zelf is niet gedekt)
 • Ongeregeldheden
 • Kappen en snoeien van bomen
 • Aardverschuiving, meteoorstenen
 • Inbraak of poging daartoe
 • Overval, beroving en/of afpersing
 • Aanrijding en aanvaring

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?

Schade als gevolg van:

 • Hagel, sneeuw en regen, dat naar binnen is gekomen door openstaande deuren, ramen of luiken
 • Overstromingen (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
 • Opzet of schade met goedvinden van de verzekerde
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Aardbevingen of vulkanische uitbarstingen

Premie *

0,75 ‰

* Exclusief assurantiebelasting

Eigen risico

EUR 250,00 per gebeurtenis.

Nu afsluiten

Stuurt u ons s.v.p. het ingevulde aanvraagformulier naar ons toe en u ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk een polis.

 
 
Aon Verzekeringen
088 – 810 8174
ondernemingen.team3@aon.nl

Post:

Aon Verzekeringen
t.a.v. Michiel van Bohemen
Postbus 59
2200 AB Noordwijk