Milieuschade

Met een milieuschadeverzekering verzekert u het financiële risico van het veroorzaken van verontreiniging aan de bodem, grondwater en het oppervlaktewater. Het schadebedrag door een plotseling optredende calamiteit kan behoorlijk oplopen. Zo kan bijvoorbeeld het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand zomaar € 60.000,- kosten. Deze kosten zijn gedekt op een milieuschadeverzekering.

Dekking

De milieuschadeverzekering heeft een zeer brede dekking.

Verzekerd is verontreiniging die het gevolg is van het onvoorzien vrijkomen van gassen, vloeistoffen en/of fijn verdeelde stoffen. Vergoed worden:

 • De kosten van sanering
 • Schade en kosten die het gevolg zijn van de sanering
 • Andere zaakschade als gevolg van de verontreiniging
Verzekerde bedragen
EUR250.000,00  per emissie op de eigen locatie
EUR250.000,00  per emissie op naastgelegen locaties
EUR500.000,00  als maximum per emissie
EUR1.000.000,00  als maximum per verzekeringsjaar
 
EUR250.000,00  per emissie op de werklocatie
EUR250.000,00  per emissie op naastgelegen locaties
EUR500.000,00  als maximum per emissie
EUR1.000.000,00  als maximum per verzekeringsjaar
Omzet installatie‐werkzaamhedenPremie
EUR250.000,00EUR125,00
EUR500.000,00 EUR 150,00
EUR1.000.000,00 EUR 250,00
EUR1.500.000,00 EUR 300,00

* Inkomende milieuschade is meeverzekerd tot € 25.000,00 per gebeurtenis.
* In geval van een hogere omzet bij derden condities op aanvraag.

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?

Schade als gevolg van:

 • Merkelijke schuld
 • Genetische schade
 • Onvoldoende milieuzorg
 • Activiteiten van de verhuurder
 • Ondergrondse tanks
 • Motorrijtuigen
 • Vaar- of vliegtuigen
 • Aardbeving en vulkanische uitbarstingen
 • Overstroming

Offerte aanvragen

Neemt u contact op met Aon Verzekeringen voor het ontvangen een persoonlijke offerte.

T: 071 – 364 31 74
M:
nvkl@aon.nl

 
 
Aon Verzekeringen
071 – 364 3151
nvkl@aon.nl

Post:

Aon Verzekeringen
t.a.v. Michiel van Bohemen
Postbus 59
2200 AB Noordwijk